Nieuws
 • Spanje
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Pools
 • Nederlands
 • English

De Nederlandse woningvoorraad

Maandag, 8 Juli, 2013

De Nederlandse woningvoorraad

Nederland telde per 1 januari 2012 totaal 7.266.300 woningen. Van dit aantal zijn er 2.902.900 huurwoningen. 2.274.900 bestaan uit sociale huurwoningen het resterende gedeelte van 628.000 woningen wordt particulier verhuurd.

De Rijksoverheid doet om de 3 of 4 jaar onderzoek naar hoe mensen wonen en willen wonen. Ze kijkt daarbij onder meer naar de samenstelling van huishoudens, de woning, de woonlasten, woonwensen en woonomgeving. Het onderzoek wordt gebruikt om Kamervragen te beantwoorden, om aanbevelingen voor beleid te doen en nieuw beleid te ontwikkelen. De basis van het onderzoek vormt de module Woningmarkt. Daarnaast kent het onderzoek verschillende vervolgmodules, zoals de module Energie en de Verhuismodule.

Uit het Woononderzoek 2012 blijkt:

 • De verhuiswens is groter dan ooit. Vanwege de crisis stellen mensen hun verhuisplannen wel uit.
 • Het aantal starters blijft nagenoeg gelijk. Zij kiezen vaker voor een huurwoning.
 • De vraag naar huurwoningen in totaliteit is toegenomen. Het goedkopere segment en de vrije sector zijn beide in trek.
 • Het aantal doorstromers binnen de koopsector is bijna gehalveerd.
 • De netto woonuitgaven namen de afgelopen jaren licht toe. Hoewel de huren en de hypotheeklast stegen, namen de kosten van gas, water en licht iets af. Hierdoor is de totale woonlast met slechts 1 à 2 % gestegen.
Plaats dit artikel op: Facebook Twitter Del-ici-ous

UW VASTGOEDPARTNER VOOR HUUR, VERHUUR & BEHEER | HUURRECHT | CREDITCHECK | CONTROLE HUURREGISTERS | ASSURANTIE & BELASTINGADVIES | VASTGOEDMANAGEMENT | PROJECTONTWIKKELING | FULLSERVICE WONINGBEHEER | 24/7 BEREIKBAAR | VERHUUR AAN o.a. OVERHEID, DEFENSIE, EXPATS, PARTICULIER