Nieuws
  • Spanje
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Pools
  • Nederlands
  • English

EU eist medewerking NL aan Energielabel

Maandag, 8 Juli, 2013

Vandaag heeft de Commissie België, Finland, Frankrijk, Letland, Duitsland, Nederland en Polen formeel verzocht om volledig aan hun verplichtingen op grond van de EU-wetgeving inzake energie-efficiëntie van gebouwen te voldoen (Richtlijn 2010/31/EU). De Commissie heeft aan die lidstaten een met redenen omkleed advies gestuurd, met het verzoek haar in kennis te stellen van alle door hen genomen maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn, die uiterlijk op 9 juli 2012 had moeten zijn omgezet in nationaal recht. Op grond van deze wetgeving moeten de lidstaten minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen invoeren en toepassen, moeten zij ervoor zorgen dat gebouwen een energieprestatiecertificering krijgen en moeten zij een regelmatige keuring van verwarmings- en airconditioningsystemen voorschrijven. Bovendien verplicht de richtlijn de lidstaten om ervoor te zorgen dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen "bijna-energieneutrale gebouwen" zijn. Wanneer de lidstaten de richtlijn correct omzetten en uitvoeren, kunnen zij aanzienlijke kostenefficiënte energiebesparingen doen en de broeikasgasemissies doen dalen. Indien de lidstaten niet binnen twee maanden aan hun wettelijke verplichtingen voldoen, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie.

In september 2012 leidde de Commissie inbreukprocedures in tegen 24 lidstaten die de Commissie niet in kennis hadden gesteld van de nationale maatregelen voor de omzetting van de richtlijn in het nationale recht. Ondertussen hebben een aantal lidstaten de Commissie op de hoogte gesteld van hun nationale omzetting, maar andere lidstaten deden dat niet, zodat er in januari 2013 aan Italië, Griekenland, Portugal en Bulgarije en in april 2013 aan Spanje en Slovenië een met redenen omkleed advies werd gestuurd. De Europese Commissie heeft ook besloten om Portugal voor het Europese Hof van Justitie te dagen omdat het geen wetgeving heeft aangenomen ter omzetting van de richtlijn inzake energie-efficiëntie van gebouwen in nationaal recht (zie IP/13/579).

Plaats dit artikel op: Facebook Twitter Del-ici-ous

UW VASTGOEDPARTNER VOOR HUUR, VERHUUR & BEHEER | HUURRECHT | CREDITCHECK | CONTROLE HUURREGISTERS | ASSURANTIE & BELASTINGADVIES | VASTGOEDMANAGEMENT | PROJECTONTWIKKELING | FULLSERVICE WONINGBEHEER | 24/7 BEREIKBAAR | VERHUUR AAN o.a. OVERHEID, DEFENSIE, EXPATS, PARTICULIER