Nieuws
  • Spanje
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Pools
  • Nederlands
  • English

Extra huurverhoging van 5% uitgesteld

Woensdag, 27 Juni, 2012

De wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (extra huurverhoging op grond van inkomen) is 19 juni jl. in de Eerste Kamer behandeld en is aangehouden in afwachting van een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Eerste Kamer wil van de Minister weten hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot de onlangs, in het kader van het Lenteakkoord, aangekondigde plan voor een extra huurverhoging van 1% voor inkomens vanaf 33.000 tot en met 43.000.

De wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (extra huurverhoging op grond van inkomen) is 19 juni jl. in de Eerste Kamer behandeld en is aangehouden in afwachting van een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Eerste Kamer wil van de Minister weten hoe het wetsvoorstel zich verhoudt tot de onlangs, in het kader van het Lenteakkoord, aangekondigde plan voor een extra huurverhoging van 1% voor inkomens vanaf € 33.000 tot en met € 43.000.

Zodra de Minister met dat plan komt zal zij de Eerste Kamer tevens een brief sturen waarin zij de verhouding tussen de extra verhogingen van respectievelijk 5% en 1% zal toelichten. De Senaat wacht nu eerst op de Minister. Het ziet er naar uit dat de wetswijziging nog even op zich laat wachten. Hoe lang? Dat is op dit moment, ook nadat uw vereniging dat heeft nagevraagd bij het ministerie, niet duidelijk.

Gezien het ongewisse karakter van de huidige politieke situatie durft 123Wonen, verhuurders die eerder dit jaar de aanzegging huurverhoging hebben uitgesteld in afwachting van de wetswijziging, niet te adviseren. 

Theoretisch ligt het omslagpunt op negen maanden bij volledige benutting van de extra 5% huurverhoging. Dat wil zeggen dat u, rekeninghoudend met de aanzeg termijn van twee maanden uiterlijk tot  1 februari 2013 kunt wachten met het alsnog aanzeggen van de huurverhoging 2012 van 2,3 + 5 = 7,3%. De verhoging gaat dan in op 1 april 2013. De totale huurverhoging gerekend over een heel jaar is dan nog juist gelijk aan de totale verhoging in het geval u per 1 juli jl. 2,3% zou hebben aangezegd. Voorwaarde is dan wel dat de Eerste Kamer het voorstel voor die tijd moet hebben goedgekeurd.

Bron: Vastgoed Belang

Plaats dit artikel op: Facebook Twitter Del-ici-ous

UW VASTGOEDPARTNER VOOR HUUR, VERHUUR & BEHEER | HUURRECHT | CREDITCHECK | CONTROLE HUURREGISTERS | ASSURANTIE & BELASTINGADVIES | VASTGOEDMANAGEMENT | PROJECTONTWIKKELING | FULLSERVICE WONINGBEHEER | 24/7 BEREIKBAAR | VERHUUR AAN o.a. OVERHEID, DEFENSIE, EXPATS, PARTICULIER