Nieuws
  • Spanje
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Pools
  • Nederlands
  • English

Huurverhoging 2010 met 1,2 procent

Dinsdag, 16 Februari, 2010

Maximale huurverhoging 1 juli 2010 tot 1 juli 2011

De maximale huurverhoging voor de periode tussen 1 juli 2010 en 1 juli 2011 is 1,2 procent. Dit percentage is gelijk aan de inflatie over 2009. Minister van der Laan maakte dit bekend in zijn jaarlijkse circulaire over het huurbeleid in 2010.

Geliberaliseerde huurcontracten

De maximale huurverhoging geldt niet voor huurcontracten die zijn geliberaliseerd. Bij geliberaliseerde huurcontracten heeft de verhuurder meer vrijheid om de huurprijs en de huurverhoging te bepalen. Uw huurcontract is geliberaliseerd als de beginhuur hoger was dan de liberalisatiegrens op dat moment.

Voorstel tot huurverhoging

De verhuurder moet minstens twee maanden van tevoren een voorstel voor huurverhoging aan de huurder in een brief meedelen. Bij de verhoging per 1 juli 2009 moest dat dus uiterlijk op 1 mei 2009 zijn doorgegeven.

Verschuiven datum huurverhoging

Momenteel wordt gedacht aan het verschuiven van de datum van de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli naar 1 januari. Dit is een nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer om de uitvoering van de huurtoeslag door de Belastingdienst te vereenvoudigen. Hoewel al is besloten de uitgangspunten voor de huurtoeslag alleen op 1 januari aan te passen, blijft de Kamer er op aandringen ook de huurverhogingsdatum aan te passen.

Met de Woonbond en de andere verhuurders is Aedes momenteel in gesprek met het ministerie van WWI over de gevolgen van een andere huurverhogingsdatum en de manier waarop de overgang naar een nieuw moment van jaarlijkse huuraanpassing kan plaatsvinden. Belangrijk aandachtspunt is daarbij dat de verschuiving niet mag leiden tot het mislopen van huurinkomsten door de corporatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de huurverhoging neemt u contact op met 123Wonen of kijkt u online in het dossier Huurverhoging op de website van het ministerie van VROM. Hier vindt u alle regels en uitzonderingen. Bovendien kunt u hier berekenen of de voorgestelde huurverhoging terecht is. www.vrom.nl

 

Plaats dit artikel op: Facebook Twitter Del-ici-ous

UW VASTGOEDPARTNER VOOR HUUR, VERHUUR & BEHEER | HUURRECHT | CREDITCHECK | CONTROLE HUURREGISTERS | ASSURANTIE & BELASTINGADVIES | VASTGOEDMANAGEMENT | PROJECTONTWIKKELING | FULLSERVICE WONINGBEHEER | 24/7 BEREIKBAAR | VERHUUR AAN o.a. OVERHEID, DEFENSIE, EXPATS, PARTICULIER