Nieuws
  • Spanje
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Pools
  • Nederlands
  • English

Stagnatie koopsector bij invoering kooprecht huurders

Vrijdag, 22 Juni, 2012

Als het kabinetsplan voor kooprecht voor huurders zou worden ingevoerd, valt een groot deel van de instroom in de koopsector weg, dat blijkt uit onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate. Het gevolg is een stagnatie van de gehele doorstroming in de koopsector. Binnen tweenhalf jaar zal dit leiden tot een vraaguitval van 47.500 transacties. In de huidige koopwoningmarkt is dat meer dan 20 procent van het aantal transacties.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de NVM. Het rapport, ‘De gevolgen van het kooprecht voor de koopwoningmarkt: vraaguitval door substitutie’, is vandaag gepresenteerd.

Het (demissionaire) kabinet wil 75 procent van de corporatiewoningen te koop zetten. Dit kooprecht zou moeten gelden voor huurders die minstens een jaar een huis huren bij een corporatie. De Raad van State heeft inmiddels een advies over het plan uitgebracht en het wetsvoorstel teruggestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat beraadt zich nu over het wetsvoorstel. Volgens de samenstellers van het rapport, Frans Schilder en Johan Conijn, ging tot dusver bij de invoering van het kooprecht de meeste aandacht uit naar de consequenties voor de sociale huursector in het algemeen en woningcorporaties in het bijzonder.

“Huurders vormen een cruciale factor in het doorstromingsproces op de koopwoningmarkt. Gedurende de afgelopen 10 jaar was ruim 70 procent van de starters op de koopwoningmarkt een voormalige huurder. Doordat deze huurders niet op de ‘normale’ wijze de koopwoningmarkt betreden, zal een aantal transacties niet plaats hebben, waardoor huidige eigenaar-bewoners ook niet kunnen verhuizen. Doordat verhuisketens niet op gang komen, zullen er binnen tweeënhalf jaar 47.500 transacties niet plaatsvinden”, zegt Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt op de Amsterdam School of Real Estate.

Volgens Conijn en onderzoeker Schilder zal de ‘schade’ van het kooprecht afhangen van de mate waarin de huidige huurwoning een geschikt substituut blijkt voor de koopwoning die de huurder anders zou hebben betrokken.

Conijn en Schilder wijzen er ook op dat de gevolgen breder zullen zijn dan alleen de koopwoningmarkt. Door de invoering van het kooprecht zal de hypotheekschuld flink omhoog gaan. De vraag naar hypothecaire financiering van verkochte huurwoningen zal oplopen naar een bedrag van ongeveer 18 miljard euro. De daarbij behorende derving van belastinginkomsten als gevolg van de hypotheekrenteaftrek bedraagt 391 miljoen euro op jaarbasis.

Bron: http://www.vastgoedactueel.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=907:‘stagnatie-koopsector-bij-invoering-kooprecht-huurders’&Itemid=2

Plaats dit artikel op: Facebook Twitter Del-ici-ous

UW VASTGOEDPARTNER VOOR HUUR, VERHUUR & BEHEER | HUURRECHT | CREDITCHECK | CONTROLE HUURREGISTERS | ASSURANTIE & BELASTINGADVIES | VASTGOEDMANAGEMENT | PROJECTONTWIKKELING | FULLSERVICE WONINGBEHEER | 24/7 BEREIKBAAR | VERHUUR AAN o.a. OVERHEID, DEFENSIE, EXPATS, PARTICULIER