Nieuws
  • Spanje
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Pools
  • Nederlands
  • English

Tijdelijke verhuur op basis van Leegstandswet populair

Zondag, 6 December, 2009

Tijdelijke verhuur leegstaande woningen en gebouwen, vergunning Leegstandswet.

Voor het tijdelijk verhuren van een woning heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor woningen die op de nominatie staan om gesloopt of gerenoveerd te worden. Ook woningen die bestemd zijn om verkocht te worden en die in afwachting daarvan leeg staan kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een vergunning tijdelijke verhuur moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: Er is sprake van leegstaande woonruimte (de woonruimte moet feitelijk leeg staan). U bent als eigenaar of verhuurder van woonruimte van plan deze woonruimte tijdelijk te verhuren. De woonruimte moet een voor verhuur bestemde woning zijn of deel uitmaken van een gebouw of van een voor verkoop bestemde woning. Bij te verwachten renovatie of sloop: deze moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden. Bij te verwachten verkoop: de woonruimte is nog niet bewoond geweest, of voorafgaand aan de leegstand ten minste twaalf maanden onafgebroken bewoond geweest door de eigenaar, of voorafgaand aan de leegstand, in een tijdvak van tien jaar niet langer dan drie jaar verhuurd geweest als woonruimte. Aanpak De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente. Zie voor meer informatie: http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&product_id=12269 Of vraag uw 123wonen verhuurspecialist.

Plaats dit artikel op: Facebook Twitter Del-ici-ous

UW VASTGOEDPARTNER VOOR HUUR, VERHUUR & BEHEER | HUURRECHT | CREDITCHECK | CONTROLE HUURREGISTERS | ASSURANTIE & BELASTINGADVIES | VASTGOEDMANAGEMENT | PROJECTONTWIKKELING | FULLSERVICE WONINGBEHEER | 24/7 BEREIKBAAR | VERHUUR AAN o.a. OVERHEID, DEFENSIE, EXPATS, PARTICULIER