Nieuws
  • Spanje
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Pools
  • Nederlands
  • English

Verplicht energielabel in 2015

Woensdag, 3 December, 2014

Hierbij willen wij u informeren over de aanstaande wijzigingen met betrekking tot het

verplichte energielabel voor woningen in het nieuwe jaar.

Tot 31 december 2014 blijft het huidige energieprestatiecertificaat (hierna: EPA-label)

wettelijk verplicht bij de verkoop of verhuur. Ondanks dat dit EPA-label al sinds 2008

verplicht is bij de levering van een woning, wordt in de praktijk veelal de afspraak gemaakt

dat verkoper geen EPA-label verstrekt aan de koper. Er staat nu namelijk nog geen sanctie

op het niet overhandigen van een label.

 

Geen energielabel na 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 verandert de regelgeving over het energielabel. Huiseigenaren die dan

nog geen label hebben krijgen een voorlopig label toegestuurd. Het voorlopige label is een

indicatie van de energieprestatie van uw woning, gebaseerd op reeds bekende gegevens

zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Vanaf 1 januari 2015 is het hebben van een

energielabel bij de eigendomsoverdracht verplicht.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) ziet toe op de naleving van de

verplichting van het hebben van een energielabel. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in

het Energieakkoord. Het maakt voor de ILT niet uit of u op grond van de koop- of huurovereenkomst

hebt afgesproken geen label te verstrekken. Bij het leveren van een woning zonder hierbij

een definitief energielabel te verstrekken, kan een sanctie aan de verkoper worden

opgelegd. Dit kan gaan om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een

label aan te vragen, maar er kan ook direct een boete van maximaal € 390,-- worden

opgelegd. Voor de volledigheid merken wij op dat een notaris de levering van uw woning niet zal

blokkeren indien u geen energielabel of EPA-label heeft.

 

Gevolgen voor u

Begin 2015 ontvangt elke woningeigenaar een voorlopig energielabel van de overheid. U

kunt dit voorlopige energielabel nu al inzien op de website http://energielabel-

checker.rvo.nl. Het voorlopige label heeft echter geen formele status, u zult het dus eerst

definitief moeten maken om aan uw verplichting te kunnen voldoen!

U kunt dit doen door vanaf 1 januari 2015:

- Inloggen met DigiD op www.energielabelvoorwoningen.nl;

- Woninggegevens aanpassen (max. 10 vragen over energetische maatregelen);

- Bewijs uploaden (zoals aankoopdocumenten, foto’s);

- Erkend deskundige kiezen die de aanvraag gaat controleren/ valideren;

- Aanvraag versturen.

 

Houdt u er wel rekening mee dat het valideren van het label door een erkend deskundige

enkele werkdagen in beslag zal nemen en mede afhankelijk is van de door u verstrekte

informatie! Naar verwachting kost het valideren van het label enkele tientjes.

U kunt er ook voor kiezen om dit jaar alsnog een EPA-label op te laten stellen. Dit type label

kost wat meer, maar u voldoet zo zeker aan uw verplichting bij de levering van uw woning.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op

met één van onze medewerkers.

Plaats dit artikel op: Facebook Twitter Del-ici-ous

UW VASTGOEDPARTNER VOOR HUUR, VERHUUR & BEHEER | HUURRECHT | CREDITCHECK | CONTROLE HUURREGISTERS | ASSURANTIE & BELASTINGADVIES | VASTGOEDMANAGEMENT | PROJECTONTWIKKELING | FULLSERVICE WONINGBEHEER | 24/7 BEREIKBAAR | VERHUUR AAN o.a. OVERHEID, DEFENSIE, EXPATS, PARTICULIER