Nieuws
  • Spanje
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Pools
  • Nederlands
  • English

Woningcorporaties bouwen minder huurwoningen

Donderdag, 25 Augustus, 2011

Woningcorporaties bevriezen het aantal huurwoningen dat zij beheren. De komende jaren wordt er flink minder gebouwd. Werd er in 2009 nog gedacht aan 204.100 woningen tot 2013, nu gaan de corporaties uit van 164.200 huurwoningen tussen 2011 en 2015. Ook op alle andere fronten (investeringen, verkoop woningen) gaan de cijfers omlaag. Een en ander blijkt uit ‘Sectorbeeld’, een publicatie van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Het grote omslagpunt was het jaar 2010. Tot dat jaar groeide sinds 2005 de nieuwbouw van zowel huur- als koopwoningen nog gestaag. Maar daar kwam in 2010 abrupt een einde aan, aldus Sectorbeeld. Realiseerden de corporaties samen in 2009 nog 30.400 huurwoningen en 10.000 koopwoningen, een jaar later zakten die cijfers naar respectievelijk 29.300 en 7.600.

MINDER INVESTEREN

Corporaties zullen daarom ook minder investeren. Voor de periode 2011-2015 rekenen ze nu op een bedrag van 44 miljard euro, terwijl zij in 2010 nog aan 46,9 miljard (2010-2014) dachten en in 2009 zelfs nog aan 51,2 miljard voor de periode 2009-2013. Een uitzondering vormen de investeringen voor verbeteringen; die stijgen met 15 procent ten opzichte van eerdere voornemens.

STIJGENDE RENTELASTEN

In 2009 verkochten corporaties uit hun voorraad 10.000 woningen, in 2010 zakte dit tot 7.600. De omvang van de leningenportefeuille van de corporaties is in 2010 wel toegenomen en de verwachting is dat deze portefeuille de komende jaren nog verder zal stijgen. Als gevolg daarvan stijgen ook de rentelasten voor de corporaties. Opvallend is wel dat de voorgenomen nieuwbouw en sloop in krimpgebieden (sterke terugloop bevolking) maar weinig afwijken van gebieden die nog groei vertonen. Alleen de corporaties in de regio Parkstad Limburg (Heerlen, Kerkrade en omliggende gemeenten) geven aan dat zij verwachten ook zelf te zullen krimpen.

Plaats dit artikel op: Facebook Twitter Del-ici-ous

UW VASTGOEDPARTNER VOOR HUUR, VERHUUR & BEHEER | HUURRECHT | CREDITCHECK | CONTROLE HUURREGISTERS | ASSURANTIE & BELASTINGADVIES | VASTGOEDMANAGEMENT | PROJECTONTWIKKELING | FULLSERVICE WONINGBEHEER | 24/7 BEREIKBAAR | VERHUUR AAN o.a. OVERHEID, DEFENSIE, EXPATS, PARTICULIER