Opzeggen contract
  • Spanje
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Pools
  • Nederlands
  • English

Doe het opzeggen van het contract altijd schriftelijk...

 

Opzeggen contract...

Zowel u als de verhuurder moet zich houden aan de opzegtermijn zoals deze in de huurovereenkomst staat vermeld, met een wettelijk minimum van één en een maximum van drie maanden. Wanneer u wilt opzeggen dan moet dit schriftelijk en per aangetekende brief worden gedaan. Als de huur voor een vaste periode is aangegaan, kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken.

In overleg met de eigenaar is soms een uitzondering mogelijk op het bovenstaande (juridisch bekend onder wederzijds goedvinden). Contacteer hiervoor uw verhuurder.

UW VASTGOEDPARTNER VOOR HUUR, VERHUUR & BEHEER | HUURRECHT | CREDITCHECK | CONTROLE HUURREGISTERS | ASSURANTIE & BELASTINGADVIES | VASTGOEDMANAGEMENT | PROJECTONTWIKKELING | FULLSERVICE WONINGBEHEER | 24/7 BEREIKBAAR | VERHUUR AAN o.a. OVERHEID, DEFENSIE, EXPATS, PARTICULIER