Tijdelijk verhuren (2)
  • Spanje
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Pools
  • Nederlands
  • English

Het vlot nog niet met de verkoop van uw huis. Geen nood, lees hier de mogelijkheden. U kunt uw woning verhuren en toch te koop laten staan. Mocht u de woning vervolgens toch verkopen, dan kunt uw huurderswettelijkverplichtenmet3maandendewoningteverlaten.Leesmeer…Voordelenleegstandswettenopzichtevanhurenvooronbepaaldetijd:
Na6maandenkuntudehuurderverplichtendewoningteverlaten
HuurderheeftgeenwettelijkhuurbeschermingviahetBurgerlijkwetboek
Verkoopvandewoninggaatdoorgedurendehuurperiode
Tussentijdsopzeggenaltijdmogelijkmeteenopzegtermijnvan3maanden
BankengevenrelatiefeenvoudigtoestemmingtotverhuurivmflexibiliteitOnderwerpen

UW VASTGOEDPARTNER VOOR HUUR, VERHUUR & BEHEER | HUURRECHT | CREDITCHECK | CONTROLE HUURREGISTERS | ASSURANTIE & BELASTINGADVIES | VASTGOEDMANAGEMENT | PROJECTONTWIKKELING | FULLSERVICE WONINGBEHEER | 24/7 BEREIKBAAR | VERHUUR AAN o.a. OVERHEID, DEFENSIE, EXPATS, PARTICULIER