9.2 / 10 1836 reviews 

Wie krijgt het huis bij een scheiding?

5 min. te lezen

Terug

Een scheiding is een emotioneel en complex proces, waarbij veel zaken moeten worden geregeld. Een van de meest urgente kwesties is de verdeling van bezittingen, waaronder het huis. In dit artikel zullen we bespreken hoe de verdeling van het huis plaatsvindt bij een scheiding in Nederland.

De rol van het huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht bepaalt grotendeels hoe bezittingen worden verdeeld bij een scheiding. In Nederland zijn er twee hoofdvormen: gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden.

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verworven, gemeenschappelijk eigendom van beide partners. Dit betekent dat het huis in principe fifty-fifty verdeeld wordt bij een scheiding.

Indien het echtpaar huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld, kan dit de verdeling van het huis beïnvloeden. In sommige gevallen kan het huis buiten de verdeling vallen en toebehoren aan slechts één van de partners.

Hoe wordt het huis verdeeld bij een scheiding?

De verdeling van het huis kan op verschillende manieren plaatsvinden, afhankelijk van de situatie van het echtpaar.

Bij een gemeenschap van goederen zal het huis in de meeste gevallen verkocht worden en de opbrengst verdeeld tussen de partners. Als een van de partners het huis wil behouden, moet deze de ander uitkopen. Het uitkopen van je partner bij een scheiding betekent dat één van de partners de ander compenseert voor diens aandeel in het huis, zodat deze het huis kan behouden. De partner die het huis wil behouden, moet de ander een bedrag betalen dat overeenkomt met diens helft van de waarde van het huis. Dit kan contant geld zijn, maar ook andere activa, afhankelijk van wat er is overeengekomen tussen beide partijen.

Bij huwelijkse voorwaarden kan de verdeling complexer zijn. Het hangt af van de specifieke afspraken die zijn gemaakt in de huwelijkse voorwaarden. In huwelijkse voorwaarden kunnen verschillende afspraken worden opgenomen die van invloed zijn op wie het huis krijgt bij een scheiding. Enkele voorbeelden zijn:

 •         Uitsluiting van het huis uit de gemeenschap van goederen, waardoor het huis het privébezit blijft van één van de partners.
 •         Een clausule die bepaalt dat bij scheiding het huis aan een specifieke partner toegewezen wordt, ongeacht wie de juridische eigenaar is.
 •         Een regeling waarbij het huis verkocht moet worden bij scheiding en de opbrengst gelijk verdeeld wordt tussen de partners, ongeacht wie het huis heeft betaald.

Als het huis op naam staat van één van de partners, betekent dit niet automatisch dat deze het huis zal behouden. De rechter kan besluiten dat het huis toch verdeeld moet worden, vooral als het huis tijdens het huwelijk is verworven en de andere partner er ook recht op heeft.

Als er kinderen zijn, zal de verdeling van het huis vaak in het belang van de kinderen worden besloten. De ouder bij wie de kinderen hoofdzakelijk zullen verblijven, heeft meer kans om het huis toegekend te krijgen.

Lopende hypotheek en eventuele schulden

Bij het verdelen van het huis moet ook rekening worden gehouden met de lopende hypotheek en eventuele schulden die aan het huis verbonden zijn. Dit kan de verdeling ingewikkelder maken. Bij een lopende hypotheek en eventuele schulden moet je letten op verschillende zaken:

 •         Wie blijft verantwoordelijk voor het aflossen van de hypotheek na de scheiding?
 •         Is er voldoende inkomen om de hypotheeklasten alleen te dragen?
 •         Moet de hypotheek worden aangepast of geherfinancierd?
 •         Hoe worden eventuele schulden verdeeld tussen de partners?
 •         Het is belangrijk om deze zaken goed te regelen om financiële problemen in de toekomst te voorkomen.

Belasting en erfrecht

Bij de verdeling van het huis spelen ook belastingaspecten een rol. Het is belangrijk om hierover advies in te winnen om ongewenste fiscale consequenties te voorkomen. Belastingaspecten bij de verdeling van het huis kunnen onder meer betrekking hebben op:

 •         Overdrachtsbelasting bij het overdragen van het huis aan één van de partners.
 •         Mogelijke belastingvrijstellingen bij verkoop van de woning.
 •         Eventuele fiscale gevolgen van het uitkopen van de partner.

Erfrechtelijke aspecten kunnen relevant zijn als een van de partners komt te overlijden voordat de scheiding is afgerond. In dat geval kunnen er vragen rijzen over de verdeling van het huis volgens het testament of de wettelijke regels omtrent erfrecht.

Juridisch en mediation

Een goede advocaat kan van onschatbare waarde zijn tijdens een scheiding, vooral als het gaat om de verdeling van bezittingen zoals het huis. Het is belangrijk om een advocaat te kiezen die gespecialiseerd is in familierecht en ervaring heeft met complexe scheidingen.

Naast de juridische aspecten van een scheiding, mogen we de emotionele aspecten niet vergeten. Mediation kan een effectieve manier zijn om deze emotionele aspecten aan te pakken en tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Sommige paren kiezen ervoor om de verdeling van het huis buiten de rechtbank te regelen door middel van mediation. Dit kan een snellere en minder kostbare oplossing zijn dan een juridische procedure. Als er geschillen zijn over de verdeling van het huis, kunnen juridische stappen noodzakelijk zijn. In dat geval is het raadzaam om een ervaren advocaat in de hand te nemen.

Praktische tips voor een soepele verdeling:

 •         Blijf communiceren met je ex-partner.
 •         Stel de belangen van de kinderen voorop.
 •         Wees realistisch over wat je kunt verwachten.
 •         Raadpleeg deskundigen voor advies.
 •         Zorg goed voor jezelf tijdens deze moeilijke periode.

Kortom? De verdeling van het huis bij een scheiding is een ingewikkeld proces waarbij veel factoren een rol spelen. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen en alle opties zorgvuldig te overwegen om tot een eerlijke en rechtvaardige oplossing te komen.

Kan je het wonen toch niet betalen?

Als je de hypotheek niet kunt betalen na de scheiding, kan dit leiden tot gedwongen verkoop van het huis. Het is belangrijk om dit risico te bespreken met je advocaat. Kom je in betalingsproblemen, omdat het wonen in het huis door de scheiding te duur is voor jou alleen? Dan kun je misschien urgentie aanvragen als je ook de zorg voor de kinderen, tot 23 jaar, hebt. Dreig je dakloos te worden omdat je partner de woning krijgt? Dan kun je een voorrangsverklaring aanvragen.

Dit probleem kan ook spelen bij diegene die weg moet. In sommige gevallen kan een van de partners na de scheiding dringend behoefte hebben aan een nieuwe woonruimte. Een urgentieaanvraag kan dan noodzakelijk zijn om snel passende huisvesting te verkrijgen. Recht op urgentie? Hier kun je urgentie aanvragen.

 

Publicatiedatum 22/02/2024