9.2 / 10 1824 reviews 

Aanpak scheefwonen door de Rijksoverheid

1 min. te lezen

Terug

De Rijksoverheid houdt zich bezig met het aanpakken van scheefhuren en het beschikbaar stellen van genoeg sociale huurwoningen voor mensen die een laag inkomen hebben. Er zijn regels die mensen met een laag inkomen beperken een te duur huis te huren. Ook kunnen huurders die in een te goedkope huurwoning wonen een verhoging van de huurprijs krijgen.

Wat is scheefwonen?
Scheefwonen kan voorkomen in twee verschillende vormen. Goedkoop scheefhuren houdt in dat iemand in een goedkope sociale huurwoning woont, terwijl diegene met zijn inkomen een duurdere woning kan betalen. Op deze manier blijven er minder huizen over die te betrekken zijn door mensen met een laag inkomen. Een andere vorm van scheefhuren is dure scheefhuur. Dit betekent dat mensen met een laag inkomen (in verhouding) veel huur betalen voor hun woning. Zij ontvangen dan meer huurtoeslag dan nodig is, gezien ze een goedkopere sociale huurwoningen zouden moeten huren.

Oplossingen
De overheid wil het goedkoop scheefhuren aanpakken door mensen met een hoog inkomen meer huur te laten betalen wanneer zij in goedkope sociale huurwoningen wonen. Als gevolg verhuizen deze huurders dan vaak naar duurdere huurwoningen of een koopwoning. Zo zijn de goedkope woningen weer beschikbaar voor de lage inkomens. Om goedkoop scheefwonen te voorkomen mogen woningcorporaties sinds 2016 aan huurders met een laag inkomen alleen woningen aanbieden tot een bepaalde huurprijs. Zo wordt er voorkomen dat mensen met lage inkomens dure woningen betrekken en zeer veel huurtoeslag ontvangen.

Belastingdienst
Natuurlijk mag een verhuurder niet zomaar de huur van goedkope scheefhuurders verhogen. Er dient een inkomensindicatie opgevraagd te worden bij de Belastingdienst. Zo weet de verhuurder of hij gerechtigd is een extra huurverhoging voor te stellen. Verhuurders zijn echter niet wettelijk verplicht om huurverhogingen toe te passen bij goedkope scheefhuurders.

 

Publicatiedatum 30/03/2018