9.2 / 10 1816 reviews 

Kabinet wil meer aandacht voor de middenhuur

minder dan 1 min..

Terug

Het kabinet wil dat gezinnen met lage middeninkomens die momenteel te veel verdienen voor een sociale huurwoning, hier toch voor in aanmerking komen. Voor de eenpersoonshuishoudens wordt het met de nieuwe plannen juist lastiger om een huurhuis te krijgen. De nieuwe woningmarktplannen van het kabinet bevatten het plan om de inkomensgrens voor sociale huur (38.000 voor alle huishoudens) te laten afhangen van de samenstelling van een huishouden. Zo kunnen mensen die samen meer verdienen dan de grens toch een sociale huurwoning betrekken. Volgens minister Kajsa Ollongren is dit omdat zij meer aandacht willen creeëren voor de middenhuur.

In deze plannen komen eenpersoonshuishoudens minder snel in aanmerking voor een huurwoning in de sociale sector. Volgens de Woonbond en corporatiekoepel Aedes is dit een slechte zaak en een zorgelijke ontwikkeling. Juist deze groep ondervindt vaak problemen bij het vinden van een woning. Het kabinet vindt dat niet méér Nederlanders in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar juist minder. Het beleid moet worden gebaseerd op daadwerkelijke slaagkansen. Daarnaast stelt het kabinet voor om een zogenaamde 'Noodknop' voor middenhuur in te voeren in gemeenten met hoge huurstijgingen in de vrije sector. Zo kan een gemeente een maximumhuurprijs vaststellen voor een huis. Deze regel geldt alleen voor nieuw te verhuren woningen.

 

Bron: AD

Publicatiedatum 27/02/2019