9.2 / 10 1836 reviews 

Liberalisatiegrens gaat na drie jaar weer omhoog

minder dan 1 min..

Terug

De liberalisatiegrens en daarmee de maximale gereguleerde huur wordt vanaf 2019 weer jaarlijks geïndexeerd. De afgelopen drie jaar stond de liberalisatiegrens stil op afgerond €711. De nieuwe grens is verhoogd en wordt €720,42. Dat staat in de circulaire van het Ministerie BZK waarin alle aangepaste parameters voor 2019 worden vermeld. Dat meldt de website nul20.nl

Ook de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn gewijzigd en volgen de ontwikkeling van de consumentenprijzen (1,37 procent). Het nieuwe maximum inkomen voor het recht op huurtoeslag in 2019 is als volgt bepaald: €22.700 (eenpersoons) en €30.825 (meerpersoons). Voor ouderen liggen de grenzen €25 lager.

Schaal

Overigens vervallen de maximum-inkomensgrenzen per 2020. In plaats daarvoor komt een glijdende schaal, waardoor de toeslag in stappen lager uitvalt naarmate het inkomen stijgt. Het wijzigingsvoorstel daarvoor is al aangenomen door de Tweede Kamer. De grens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat in naar €42.436 voor het huishoudinkomen van 2017.

Bron: Vastgoed Actueel
Datum: 09-11-2018

Publicatiedatum 16/11/2018