9.2 / 10 1817 reviews 

Recente ontwikkeling omtrent huurwoningen in Amersfoort

2 min. te lezen

Terug

Wonen in Amersfoort íets goedkoper
De prijzen voor een vrijesectorhuurhuis zijn de eerste drie maanden van 2020 licht gedaald in
Amersfoort. Een woningzoekende is echter nog steeds flink meer kwijt dan in dezelfde periode vorig
jaar. De laatste jaren was er sprake van een enorme stijging van de huurprijzen in Amersfoort en
omgeving: in 2019 steeg de huren landelijk met 4,8% en in Amersfoort maar liefst 14%! Dat blijkt uit
cijfers die verhuurmakelaar Pararius, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland, naar
buiten heeft gebracht. Voor een vierkante meter huurhuis betaalde een Amersfoorter de voorbije
drie maanden gemiddeld 12,64 euro. Minder dan op de absolute piek tussen oktober en
december, toen het gemiddelde op 13,25 euro lag, maar meer dan tussen januari en maart in 2019,
toen er 12,50 euro moest worden neergeteld. In de laatste vergelijking laat Amersfoort een stijging
zien van net iets meer dan 1 procent.

Huurplafond in Amersfoort bereikt
Die stijging is veel lager dan Pararius in haar voorbije rapportages meldde: toen waren percentages
van 8, 9 of zelfs 10 procent haast normaal. De kleine stijging van het afgelopen kwartaal lag echter al
in de lijn der verwachting. Volgens diverse deskundigen is in steden zoals Amersfoort het
huurplafond inmiddels bereikt, wat wil zeggen dat het maximale bedrag wat woningzoekenden per
maand willen of kunnen uitgeven al in zicht is.


Verzet tegen huurverhoging tijdens coronacrisis groeit: ‘Huurders zijn gefrustreerd’
Veel huurders hebben de afgelopen weken al een brief in de bus gehad, waarin de verhoging per 1
juli wordt aangekondigd, wat veel frustratie teweeg brengt. Minister Ollongren van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties maximeerde eerder dit jaar vanwege Corona de jaarlijkse huurverhoging
al in de vrije sector op inflatie +2,6%. Door de jaarlijkse huurverhoging te maximeren op inflatie
weten de huurders in de vrije sector ook waar zij aan toe zijn. De maximale stijging van de huur is
met deze maatregel gelijkgetrokken met de huurstijging voor huurders van een sociale huurwoning.
123Wonen, dé Verhuurmakelaar heeft vorig jaar al gekozen om de huurverhoging te maximeren op
inflatie. In het politieke nieuws speelt momenteel de discussie om de huurverhoging dit jaar per 1 juli
niet door te voeren of uit te stellen. 

Top 5
In 2018 vormde Amersfoort samen met de vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Utrecht de top 5 van duurste steden voor huurders. Een enorm tekort aan huurwoningen in
Amsterdam en Utrecht maakt dat veel mensen hun blik verruimen qua zoekgebied en komen dan
snel in het midden van het land uit. De vraag is daardoor in Amersfoort al jaren groter dan het
aanbod: huizen staan vaak nog maar net op de site van 123Wonen Amersfoort, de verhuurmakelaar,
of ze zijn alweer door iemand bemachtigd.

Bron: AD.nl en Rijksoverheid

 

 

Sale photo created by xb100 - www.freepik.com

Publicatiedatum 27/06/2020