9.2 / 10 1817 reviews 

Vergrijzing helpt niet mee aan krapte op de woningmarkt

minder dan 1 min..

Terug

Het blijft nog steeds lastig om een betaalbare woning te vinden voor veel mensen. Doordat de woningmarkt krap is, mede door een gebrek aan nieuwbouw en de trage doorstroom op de markt. Helaas zal dit de komende jaren nog niet veranderen.

Uit het rapport ‘Staat van de woningmarkt 2020’ blijkt dat de vergrijzing een belangrijke rol speelt. Doordat er steeds meer ouderen zijn en steeds minder neigen naar een verhuizing. Ondertussen blijft de woningnood aanhouden met een tekort van 331.000 woningen. Om dit deels te verhelpen, moeten er creatieve oplossingen komen en een nieuwe manier van huizen bouwen.

Bron: NOS

Publicatiedatum 20/08/2020