9.2 / 10 1806 reviews 

Verhuurmarkt floreert door strengere hypotheeknormen voor huizenkopers

1 min. te lezen

Terug

Het Centraal Planbureau (CPB) meldt dat particuliere verhuurders aanzienlijk hebben geprofiteerd van de strengere hypotheeknormen voor huizenkopers. Volgens een CPB-onderzoek naar de kloof tussen koop- en huurwoningen heeft de sterke groei van de verhuurmarkt in de afgelopen jaren deels te maken met deze aanscherping van de hypotheeknormen.

De leennormen, ingevoerd na de financiële crisis in 2008, hebben de keuze tussen kopen en huren beïnvloed. In de periode 2013-2019 nam het aantal vrije sector huurwoningen met 70% toe ten opzichte van het aantal koopwoningen. Een vijfde van deze toename wordt toegeschreven aan huishoudens die minder mochten lenen voor hun hypotheek en daardoor uitweken naar huurwoningen. Investeerders kochten deze woningen op omdat kopers minder konden bieden.

Volgens Emile Cammeraat, programmaleider bij het CPB, betekenden strengere leennormen dat beleggers meer kansen op de markt kregen. Het CPB concludeert dat hoewel niet alle huishoudens baat hebben bij kopen, huizenkopers in Nederland aanzienlijke fiscale voordelen genieten door hypotheekrenteaftrek die huurders mislopen.

Echter, het verruimen van de hypotheeknormen zou koopstarters niet helpen, omdat het aantal woningen niet toeneemt en extra financieringsruimte vooral leidt tot hogere huizenprijzen. Het CPB beveelt structurele maatregelen aan, zoals meer woningbouw en het verminderen van de hypotheekrenteaftrek.

Het CPB-onderzoek komt voort uit maatschappelijke bezorgdheid over huurders die vastzitten in dure huurhuizen. De studie toonde aan dat 25% van de huurders in de vrije sector niet genoeg verdient om een vergelijkbare woning te kopen, en dit percentage stijgt tot meer dan 50% voor huurders met een modaal inkomen in de vrije sector.

ABN Amro meldt ondertussen dat ondanks de daling van de waarde van huurwoningen, de gemiddelde huurprijs in het tweede kwartaal van 2023 opnieuw is gestegen, met name in het dure segment. Hoewel de waarde van commerciële huurwoningen voor eigenaren gemiddeld 13% lager lag dan een jaar eerder, is de huurprijs voor vrijkomende woningen in het dure segment met 5% gestegen. Het verschil in vierkantemeterprijzen tussen goedkope en dure huurwoningen neemt daardoor toe.

Bron: Vastgoed Actueel

Publicatiedatum 20/10/2023