9.2 / 10 1816 reviews 

Tijdelijke verhuur: Leegstandwet

Wilt u uw huis tijdelijk verhuren onder de Leegstandwet? Uw koopwoning tijdelijk verhuren brengt veel voordelen met zich mee. Neem contact op met 123Wonen en wij helpen u verder!

Gaat de verkoop van uw woning niet volgens plan?  Staat uw woning te koop, maar bewoont u deze zelf niet meer? Overweegt u de woning te verhuren? Uw koopwoning tijdelijk verhuren heeft veel voordelen. Wij zetten ze op een rijtje. Bespaar op uw dubbele lasten en zorg voor een respectvolle tijdelijke bewoning door een uitvoerig gescreende huurder. 123Wonen heeft ruimschoots ervaring met de zogenaamde overbruggingsverhuur op basis van de Leegstandwet. Wij kunnen u begeleiden bij de aanvraag van de vergunning bij uw gemeente en het aanvragen van de goedkeuring bij uw bank. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

Hoofdkantoor

123Wonen Hoofdkantoor
Roessinghsbleekweg 21,
7522 AH Enschede
088 - 700 99 00

 

Je huis verhuren voor bepaalde tijd

Bepaalde tijd In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. Toch zijn er bij het verhuren voor bepaalde tijd constructies voorhanden waarbij dit goed geregeld is. De verschillende varianten kunnen alleen maar gekozen worden wanneer er voldaan wordt aan de vooraf gestelde voorwaarden. Het voldoen hieraan is cruciaal aangezien de overeenkomst anders als niet rechtsgeldig bestempeld kan worden, waardoor deze wordt gezien als een huurcontract voor onbepaalde tijd. Dus ook als het contract wordt getekend, is de huurbescherming van de huurder niet per definitie vermeden enkel doordat er het woordje ‘tijdelijk’ in staat. Los daarvan zal het altijd moeten gaan om legale verhuur.

 

Legale mogelijkheden van verhuur voor bepaalde tijd

 • Leegstandwet
  U verhuurt uw te koop staande woning tijdelijk
 • Dringend eigen gebruik of de diplomatenclausule 
  U heeft de woning zelf (dringend) nodig of u wilt de woning renoveren of slopen
 • Tijdelijke huurovereenkomst 
  U sluit met inachtneming van bepaalde voorwaarden een tijdelijke huurovereenkomst voor de duur van twee (zelfstandige woonruimte) of vijf (onzelfstandige woonruimte) jaar

Neem contact op

Verhuur via de Leegstandwet

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. De verhuurder en de verhuurde woonruimte moeten voor de toepasselijkheid van de Leegstandwet wel aan bepaalde vereisten voldoen.

Zo moet de verhuurder een vergunning voor verhuur op basis van de Leegstandwet aanvragen, welke vergunning tevens (inhoudelijk) in de schriftelijke huurovereenkomst moet worden vermeld. Deze vergunning geldt afhankelijk van het type woonruimte voor hoogstens twee dan wel vijf jaar en kan slechts beperkt worden verlengd. De huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet eindigt automatisch als de vergunning is verlopen.

Verhuur op grond van de Leegstandwet is slechts voor bepaalde typen woonruimten toegestaan. Afhankelijk van het type woonruimte moet de huurovereenkomst voor ten minste drie dan wel zes maanden worden aangegaan. Daarbij geldt – wederom afhankelijk van het type woonruimte – voor u een opzegtermijn van minimaal twee dan wel drie maanden. Dit betekent concreet dat u in ieder geval na drie maanden het contract mag opzeggen. Na de opzegtermijn is uw woning dan weer vrij. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. 123Wonen helpt u graag met o.a. het aanvragen van een vergunning voor verhuur op grond van de Leegstandwet en het opstellen van een contract dat aan de bijzondere eisen van deze wet voldoet. Tijdelijk verhuren van de woning met als doel om er uiteindelijk zelf weer in te trekken.

 

Dringend eigen gebruik

Het terugverlangen van uw eigen woning staat juridisch bekend onder het begrip ‘dringend eigen gebruik’. Onder omstandigheden kan het echter ook raadzaam zijn van tevoren afspraken te maken over eigen gebruik na afloop van de huurtermijn. In dat kader wordt in de volksmond wel gesproken over de ‘diplomatenclausule’.

De diplomatenclausule maakt het mogelijk dat de huurder na afloop van de huurtermijn de woning moet ontruimen zodat de verhuurder daar zelf weer in kan trekken. Met betrekking tot de diplomatenclausule moet het contract dat u opstelt aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is geen standaard contract op de markt dat u zo kunt gebruiken, elke verhuursituatie is immers verschillend. 123Wonen heeft ervaring met dergelijke constructies en is daarom dé partij die u hierin kan adviseren en faciliteren.

 

Tijdelijke huurovereenkomst

Door een wetswijziging is het sinds 1 juli 2016 mogelijk daadwerkelijk een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan. In tegenstelling tot het ‘oude’ systeem, blijven deze huurovereenkomsten niet doorlopen nadat de daarvoor bepaalde tijd is verstreken. De tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte kan voor maximaal twee jaren worden aangegaan, terwijl voor onzelfstandige woonruimte een maximale duur van vijf jaren geldt.

Voor de tijdelijke huurovereenkomst gelden een aantal bijzonder regels. Zo moet de verhuurder de huurder niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk één maand voor het verstrijken van de bepaalde tijd informeren over de dag waarop de huur eindigt. Als de verhuurder niet aan deze verplichting voldoet, ontstaat een ‘gewone’ huurovereenkomst en is dus de volledige huurbescherming van toepassing. 123Wonen is op de hoogte van de laatste wetswijzigingen en bijzondere vereisten voor de tijdelijke huurovereenkomst en kan u daarin uitstekend adviseren en ondersteunen.

Tijdelijke huurovereenkomst

Door een wetswijziging is het sinds 1 juli 2016 mogelijk daadwerkelijk een tijdelijke huurovereenkomst aan te gaan. In tegenstelling tot het ‘oude’ systeem, blijven deze huurovereenkomsten niet doorlopen nadat de daarvoor bepaalde tijd is verstreken. De tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte kan voor maximaal twee jaren worden aangegaan, terwijl voor onzelfstandige woonruimte een maximale duur van vijf jaren geldt.

Voor de tijdelijke huurovereenkomst gelden een aantal bijzonder regels. Zo moet de verhuurder de huurder niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk één maand voor het verstrijken van de bepaalde tijd informeren over de dag waarop de huur eindigt. Als de verhuurder niet aan deze verplichting voldoet, ontstaat een ‘gewone’ huurovereenkomst en is dus de volledige huurbescherming van toepassing. 123Wonen is op de hoogte van de laatste wetswijzigingen en bijzondere vereisten voor de tijdelijke huurovereenkomst en kan u daarin uitstekend adviseren en ondersteunen.

Opzeggen

Ook een huurovereenkomst voor bepaalde tijd dient schriftelijk door middel van aangetekend schrijven volgens de (wettelijke) eisen opgezegd te worden. De opzegtermijn is afhankelijk van het type huurovereenkomst en de duur daarvan. Vermeld duidelijk de reden van de opzegging (afl open huurperiode). Vraag de huurder om binnen 6 weken schriftelijk te bevestigen dat hij met opzegging instemt. Voor hulp en advies bij een goede opzeggingsbrief kunt u uiteraard gerust contact opnemen met 123Wonen.

Vereisten

Het contract moet voldoen aan een aantal bepalingen:

 • Bij gebruik van de diplomatenclausule dient in het contract vermeld te worden dat u de woning aan het eind van de huurperiode zelf weer wilt betrekken;
 • Er moet vermeld worden dat het gehuurde na afloop van de huurperiode dient te worden ontruimd;
 • Er moet vermeld worden dat huurder de woning schoon, leeg en onder afgifte van de sleutels aan de verhuurder ter beschikking dient te stellen

Wilt u uw huis tijdelijk verhuren? Meld dit op tijd bij uw verzekeraar. Ook heeft het tijdelijk verhuren van uw woning vrijwel altijd fiscale consequenties. Informeer bij de Belastingdienst of een financieel adviseur wat in uw persoonlijke situatie de consequenties zijn. Heeft u hulp nodig bij het verhuren van uw woning? Neem contact op met 123Wonen en wij helpen u verder!