9.2 / 10 1825 reviews 

Vervelende huurder?

Overlast? Schade aan uw woning door de huurder? 123Wonen
werkt nauw samen  met de Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt. Zij zijn specialist in het voorkomen en aanpakken van woonfraude zoals onderhuur, hennepteelt en andere verwante problemen. 

Naast advies hoe u als verhuurder zelf preventieve maatregelen kan nemen, ondersteunt 123Wonen samen met SBWH u als verhuurder met raad en daad om woonfraude effectief te bestrijden. SBWH is civiel rechtelijk expert in het verhalen van schade op de dader. Heeft u bijvoorbeeld een hennepkwekerij ontdekt in uw verhuurde woning of pand? Dan wordt u als verhuurder bijgestaan in uw contacten met de politie, wordt u ondersteund bij het doen van aangifte en het verhalen van de schade op de hennepteler.

Er zijn verschillende vormen van woonfraude waarvan u als verhuurder schade kunt ondervinden: Onderhuur, Kraak, Overbewoning, Hennepteelt of Overlast.

Heeft u te maken met een van de genoemde zaken? Neem gerust contact op met 123Wonen. Samen met de SBWH kunnen wij u helpen bij het oplossen van problemen.

 

Onderhuur

Uw huurder verhuurt de woning zonder uw toestemming door aan één of meerdere personen. De gevolgen kunnen zijn: overbewoning, overlast, verloedering van de woning en het kan leiden tot brandgevaarlijke situaties; kortom u bent de controle over uw woning kwijt.

Kraak

Uw pand staat langere tijd leeg en wordt plots bewoond door personen die u niet kent. Hoe krijgt u uw pand weer terug? En als u uiteindelijk weer beschikking over het pand terugkrijgt is er vaak sprake van schade. Wij helpen u bij de uitzetting en het verhalen van de schade.

Overbewoning

Uw huurders nemen meerdere mensen in huis waardoor er meer personen in de woning wonen dan er volgens de bestemming van de gemeente mogen en kunnen wonen. U kunt last krijgen met de gemeente en er is een verhoogd brandgevaar, overlast en de woning verloedert.

 

Hennepteelt

Uw huurder gebruikt de woning voor het telen van hennep of het verwerken van de oogst (knipperij en/of drogerij). Vaak wordt stroom illegaal afgetapt waardoor er ernstig brandgevaar kan ontstaan. De gevolgen voor u als verhuurder zijn: grote schade aan de woning en u kan als eigenaar van de woning aangemerkt worden als verdachte of betrokkene bij de hennepteelt met alle financiële gevolgen van dien en een forse naheffing van het energiebedrijf ontvangen.

Overlast

Vanuit uw verhuurde woning wordt veel overlast veroorzaakt; bijvoorbeeld er wordt drugs verhandeld vanuit uw pand (in de volksmond een drugspand genoemd); geluidsoverlast en burenoverlast.